APEX BIOTECH LTD-- Healthy Products, Beautiful Life!


Add: No.6 Zhangba 4th Rd., Xi’an Hi-Tech Zone, Xi'an 710077, China. 


Tel: +86 (29) 8860 1330 


Email: micro_cao@126.com